"Nếu bạn trao quyền cho một người phụ nữ, bạn đã trao cho họ một ngôi nhà, một đất nước và cả một thế giới"

Đây là những lời của Damaless, một y tá dũng cảm đến từ MSI Reproductive Choices ở Zambia, người luôn chứng kiến ​​sức mạnh của việc lựa chọn sức khỏe sinh sản hàng ngày.
Tại MSI Reproductive Choices, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều quyền quyết định tương lai của chính mình, dựa theo nhu cầu của họ.
Công việc của chúng tôi thực hiện tại 37 quốc gia đó chính là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm các biện pháp tránh thai, phá thai an toàn và chăm sóc sau phá thai. Chúng tôi được tạo ra nhằm phá bỏ sự kỳ thị và khao khát giúp những người cần chúng tôi tự lựa chọn cho chính mình.
Đối với một số người, sự lựa chọn nghĩa là hoàn thành chương trình giáo dục hoặc bắt đầu sự nghiệp. Đối với những người khác, nó có nghĩa là khả năng chăm sóc gia đình của họ. Đối với tất cả mọi người, lựa chọn chính là tự do xác định tương lai của mình, tạo ra một thế giới công bằng hơn, bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.
Cùng đóng góp để có một cuộc sống công bằng hơn
...

Hoạt động của chúng tôi

Chúng ta sẽ có một quãng đường dài phía trước. Thế nhưng, lựa chọn sức khỏe sinh sản chính là nền tảng để đưa đến sự bình đẳng giới và một thế giới mà phụ nữ và các bé gái có vị trí xứng đáng trong mọi khía cạnh của xã hội.

Donate to protect reproductive choice
As the economic impact from COVID-19 is felt worldwide, the number of women who want access to reproductive choice,...
Donate to protect reproductive choice
As the economic impact from COVID-19 is felt worldwide, the number of women who want access to reproductive choice,...
Donate to protect reproductive choice
As the economic impact from COVID-19 is felt worldwide, the number of women who want access to reproductive choice,...
JOIN OUR FIGHT FOR A FAIRER FUTURE

TÁC ĐỘNG

218

Phụ nữ muốn sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng không có

35 Triệu

Phụ nữ và các bé gái phá thai không an toàn mỗi năm

22,000

Phụ nữ tử vong do phá thai không an toàn mỗi năm

Tầm nhìn của chúng tôi cho tương lai rất rõ ràng

Đến năm 2030 sẽ không còn phá thai không an toàn và tất cả những người có nhu cầu với các biện pháp tránh thai sẽ được tiếp cận.

Dr. Marie Branch

Chúng ta còn một con đường dài phía trước. Nhưng lựa chọn sinh sản là nền tảng trong động lực bình đẳng giới và hướng tới một tương lai nơi phụ nữ và trẻ em gái có vị trí xứng đáng trong mọi khía cạnh của xã hội