Tuyển dụng

”Marie Stopes International là một doanh nghiệp xã hội tập trung vào thị trường và định hướng dựa trên kết quả. Chúng tôi vận hành các chương trình kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả và bền vững tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trách nhiệm chính trong vai trò này của chúng tôi là đẩy mạnh mục tiêu PHÒNG TRÁNH MANG THAI NGOÀI Y MUỐN; cũng như nhiệm vụ đảm bảo quyền SINH CON THEO LỰA CHỌN, KHÔNG PHẢI NGOÀI Ý MUỐN”

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Ngày Vị trí
EZS.VN
Home care spa
Click to call