Truyền thông

Liên lạc với phòng truyền thông
Số điện thoại: +84 (24) 3722 5472 – ext 249  (chỉ dành cho nhà báo)
Email: truyenthong.msivn@mariestopes.org.vn

Chiều 18-1-2019, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và Tổ chức phi chính phủ Marie Stopes Việt Nam (MSV) đã tổ chức sự kiện chào đón khách hàng thứ 1 triệu và sơ kết quá trình thực hiện chương trình hợp tác giữa Marie Stopes Việt nam, Tổng cục dân số - KHHGĐ và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Cộng đồng (VNCRH) nhằm “Tăng

EZS.VN
Home care spa
Click to call