ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VIÊN VÀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI HÒA BÌNH
14/08/2020

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VIÊN VÀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH...

Tuần vừa qua, chương trình “Tăng cường năng lực Y tế công” đã tiếp tục kết hợp với đội Phát triển dịch...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VIÊN VÀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI HÒA BÌNH

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VIÊN VÀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI THANH HÓA
07/08/2020

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VIÊN VÀ NGƯỜI...

Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8, chương trình “Tăng cường năng lực Y tế công” (gọi tắt là chương trình PSS)...

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VIÊN VÀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI THANH HÓA

TRUYỀN THÔNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY MAY STAR FASHION
07/08/2020

TRUYỀN THÔNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG...

Vào ngày 3 tháng 8, chương trình BlueStar – Ngôi Sao Xanh đã tổ chức một buổi truyền thông cho hơn 300...

TRUYỀN THÔNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY MAY STAR FASHION

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA
04/08/2020

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÂN PHỐI HÀNG...

Ngày 28 tháng 7, công ty TNHH Bách Khang Việt Nam đã tham gia hội thảo “Tập huấn về thử nghiệm mô hình...

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA" - ĐỀ ÁN 818

HỘI THẢO
31/07/2020

HỘI THẢO "PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN TRONG THAI KỲ"

Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH Bách Khang đã tham gia Hội thảo "Phòng chống Nhiễm khuẩn trong...

HỘI THẢO "PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN TRONG THAI KỲ"

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY TAEKWANG ĐỒNG NAI
31/07/2020

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY TAEKWANG...

Ngày 20 – 22 và ngày 27 – 30 tháng 7 vừa qua, chương trình “Hợp tác Sức khỏe Doanh nghiệp” (Corporate...

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY TAEKWANG ĐỒNG NAI

EZS.VN
Home care spa
Click to call