Tiếp thị xã hội

KÝ KẾT HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC SKSS-KHHGĐ

Vào ngày 1 tháng 7, Công ty TNHH Bách Khang đã ký thỏa thuận hợp tác với Ban quản lý “Đề án 818: tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030” với nội dung cung cấp các sản phẩm thuốc tránh thai khẩn cấp BK-1 và Vòng tránh thai PREGNA+ Tcu 380A.

Để bù đắp nguồn ngân sách thiếu hụt cho công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ trưởng Bộ y tế đã Ban hành Quyết định số 818 /QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020” và tiếp tục đến năm 2030 như một giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, giúp định hướng và đẩy nhanh tiến độ cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ và hàng hóa SKSS-KHHGĐ có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của người dân.


Ông Phạm Hồng Quân – Giám đốc Ban quản lý đề án 818 và Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - trưởng đại diện tổ chức Marie Stopes Việt Nam đại diện hai bên ký kết thỏa thuận

Với việc tham gia cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực SKSS- KHHGĐ cho đề án, Công ty TNHH Bách Khang và tổ chức Marie Stopes Việt Nam mong muốn sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

 

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call