Tiếp thị xã hội

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA" - ĐỀ ÁN 818

Ngày 28 tháng 7, công ty TNHH Bách Khang Việt Nam đã tham gia hội thảo “Tập huấn về thử nghiệm mô hình phân phối hàng hóa”, do Ban quản lý đề án “Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2020 - 2030” - gọi tắt là đề án 818 - tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Hội thảo tập huấn nhằm đẩy mạnh hoạt động của đề án 818 với sự tham gia của các bác sĩ, phòng khám y tế công trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đại diện đến từ các công ty cung cấp các sản phẩm trong đề án. Chương trình hội thảo gồm có các nội dung: công bố đề án 818 giai đoạn 2020 – 2030, xây dựng hệ thống cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ SKSS – KHHGĐ theo phân khúc thị trường; Công bố các sản phẩm trong đề án; và các công ty lần lượt giới thiệu về sản phẩm của mình. Công ty TNHH Bách Khang Việt Nam đã tham gia thuyết trình, trưng bày và tư vấn về hai sản phẩm tham gia đề án 818 là Vòng tránh thai Tcu380 và thuốc tránh thai khẩn cấp BK-1.

 

Công ty TNHH Bách Khang giới thiệu sản phẩm tại hội thảo


Trước đó, công ty TNHH Bách Khang đã ký thỏa thuận hợp tác với Ban quản lý Đề án 818 vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 để tiếp tục góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.

EZS.VN
Home care spa
Click to call