MS Ladies

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỚI THĂM CHƯƠNG TRÌNH MS LADIES TẠI LÀO CAI

Ngày 21 đến 23 tháng 9, trưởng đại diện Nguyễn Thị Bích Hằng, cùng với các thành viên chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm SKSS – KHHGĐ tại Lào Cai” (gọi tắt là dự án MS Ladies) và các thành viên Đội phát triển dịch vụ Y tế (MDT) đã có chuyến công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, kết hợp với hoạt động giám sát hỗ trợ cho các MS Ladies tại đây.

Mục đích của chuyến đi là nhằm đánh giá nhanh kết quả và quá trình triển khai chương trình tại Lào Cai trong thời gian vừa qua. Đồng thời, trưởng đại diện cũng đã gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai nhằm tìm hiểu những tác động của dịch bệnh COVID-19 lên đời sống cũng như nhưng hoạt động của dự án tại địa phương.

Trong buổi trao đổi, bác sĩ Lục Hậu Giang – Phó Giám đốc Sở Y tế Lào Cai chia sẻ: “Ảnh hưởng của đại dich COVID-19 với người dân Lào Cai nói chung và ngành y tế Lào Cai nói riêng là khá nghiêm trọng: người dân thất nghiệp tăng cao, giảm thu nhập và gia tăng bạo lực gia đình do quy định giãn cách xã hội; ngành y tế Lào Cai cũng cần thêm những hỗ trợ trong việc tăng cường công tác phòng chống nhiễm khuẩn để cung cấp dịch vụ an toàn cho người dân.”


Trưởng đại diện Nguyễn Thị Bích Hằng gặp gỡ và trò chuyện với chị em phụ nữ tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Ngoài ra, trưởng đại diện cũng đã trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với các MS Ladies cũng như các khách hàng và người dân để tìm hiểu thêm về nhu cầu của người dân địa phương.

“Sau một nửa chặng đường hoạt động, chương trình MS Ladies tại Lào Cai đã có những kết quả nhất định trong việc cải thiện tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân, cũng như góp phần đào tạo, củng cố năng lực cho đội ngũ MS Ladies tại địa phương”, trưởng đại diện Nguyễn Thị Bích Hằng chia sẻ. “Việc tiếp cận để tìm hiểu thêm về nhu cầu của phụ nữ đia phương, đặc biệt là các tác động do đại dịch Covid gây ra là cần thiết nhằm đưa ra những cải thiện và điều chỉnh phù hợp cho thời gian hoạt động tiếp theo của dự án trong tương lai."

EZS.VN
Home care spa
Click to call