MS Ladies

TẬP HUẤN NHẮC LẠI CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA

Với mục đích củng cố kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ MS Ladies được tuyển dụng đợt đầu, chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm SKSS – KHHGĐ tại Sơn La” (gọi tắt là chương trình MS Ladies tại Sơn La) đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Sơn La tổ chức hai lớp tập huấn nhắc lại về Khống chế nhiễm khuẩn và Cấp cứu cơ bản cho các MS Ladies tại tỉnh Sơn La.

Đây là lớp tập huấn nhắc lại đầu tiên trong năm nay được tổ chức cho các MS Ladies được tuyển dụng năm 2019, với sự tham gia của 34 MS Ladies của TP. Sơn La, huyện Thuận Châu và 29 MS Ladies của hai huyện Mường La và Mai Sơn. Bác sĩ Hoàng Đức Viễn – thành viên đội Phát triển dịch vụ Y tế MSV – là giảng viên cho lớp tập huấn đợt này đã giúp các MS Ladies ôn lại các kiến thức về lý thuyết và thực hành, đồng thời thực hiện các bài kiểm tra kỹ năng năng nhằm đánh giá chung và duy trì các thực hành tốt cũng như khắc phục những điểm chưa tốt trong cung cấp dịch vụ. 

Bác sĩ Hoàng Đức Viễn cho biết: “Các lớp tập huấn nhắc lại là rất quan trọng vì trong hệ thống y tế công, các MS Ladies không có cơ hội được tập huấn thường xuyên về kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 thì công tác phòng chống nhiễm khuẩn đóng vai trò then chốt, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ tại trạm y tế.”

 

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call