MS Ladies

TẬP HUẤN CHO GIÁM SÁT VIÊN VÀ ĐIỀU TRA VIÊN TẠI LÀO CAI

Ngày 25 tháng 11, chương trình MS Ladies tại Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn cho các Giám sát viên và Điều tra viên thực hiện hoạt động “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ tại các cơ sở y tế tham gia dự án MS Ladies” tại Lào Cai.

Buổi tập huấn có sự tham gia của các giám sát viên và điều tra viên thuộc các huyện Bảo Thắng, Bát Xát, Sapa và thành phố Lào Cai. Hai giảng viên hỗ trợ hướng dẫn các học viên là anh Nguyễn Hữu Thắng và anh Đặng Hoàng Sơn từ VPHT, đã nhiệt tình truyền đạt các kiến thức đầy đủ theo đúng chương trình đề ra, hướng dẫn thực hành phiếu hỏi khách hàng cụ thể, tỉ mỉ từng bước cho học viên thực hiện, giải đáp các thắc mắc của học viên trong quá trình thực hành.

Các điều tra viên sẽ bắt đầu phỏng vấn khách hàng từ ngày 26 tháng 11 đến hết ngày 20 tháng 12 tại Trạm Y tế các xã/phường đã được chọn ngẫu nhiên. Các phiếu câu hỏi phỏng vấn khách hàng sau đó sẽ được nộp lại cho Giám sát viên của tỉnh để thẩm định lại các thông tin và được chuyển lại cho bộ phận nghiên cứu tại VPHT cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của chương trình. 

EZS.VN
Home care spa
Click to call