MS Ladies

MS LADIES ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN SKSS CHO NGƯỜI DÂN

Mặc dù diễn biến dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, các MS Ladies tại Sơn La và Lào Cai vẫn thực hiện rất tốt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh trong các buổi truyền thông về SKSS cho người dân địa phương. Các MS Ladies và người tham gia đều tuân thủ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay liên tục tại cơ sở y tế diễn ra hoạt động, thực hiện đúng các quy định về phòng tránh nhiễm bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh các MS Ladies tại các hoạt động truyền thông diễn ra tại tỉnh Lào Cai:

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call