HỘI NGHỊ GIAO BAN DỰ ÁN MS LADIES TẠI LÀO CAI
05/11/2020

HỘI NGHỊ GIAO BAN DỰ ÁN MS LADIES TẠI LÀO CAI

Ngày 29 và 30 tháng 10, chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông qua cải...

HỘI NGHỊ GIAO BAN DỰ ÁN MS LADIES TẠI LÀO CAI

TẬP HUẤN NHẮC LẠI CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA
23/10/2020

TẬP HUẤN NHẮC LẠI CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA

Với mục đích củng cố kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ MS Ladies được tuyển dụng đợt đầu, chương...

TẬP HUẤN NHẮC LẠI CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA

TẬP HUẤN NHẮC LẠI VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO MS LADIES TỈNH LÀO CAI
02/10/2020

TẬP HUẤN NHẮC LẠI VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO MS LADIES...

Với mục đích củng cố lại kiến thức và nâng cao năng lực cho các MS Ladies, chương trình “Trao quyền và...

TẬP HUẤN NHẮC LẠI VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO MS LADIES TỈNH LÀO CAI

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỚI THĂM CHƯƠNG TRÌNH MS LADIES TẠI LÀO CAI
25/09/2020

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỚI THĂM CHƯƠNG TRÌNH MS LADIES TẠI...

Ngày 21 đến 23 tháng 9, trưởng đại diện Nguyễn Thị Bích Hằng, cùng với các thành viên chương trình “Trao...

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỚI THĂM CHƯƠNG TRÌNH MS LADIES TẠI LÀO CAI

TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ NĂNG CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA
18/09/2020

TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ NĂNG CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA

Với mục tiêu hỗ trợ ngành Y tế địa phương cải thiện kỹ năng và củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ Y...

TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ NĂNG CHO MS LADIES TỈNH SƠN LA

HÌNH ẢNH TRONG TUẦN
04/09/2020

HÌNH ẢNH TRONG TUẦN

Hình ảnh tuần này được chụp từ một buổi truyền thông về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, kết hợp...

HÌNH ẢNH TRONG TUẦN

EZS.VN
Home care spa
Click to call