Marie Stopes Việt Nam

MSI CÔNG BỐ TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU NĂM 2019

Ngày 9/7/2020, MSI đã chính thức công bố tác động của chương trình MSI năm 2019 trên toàn cầu.

Trong năm 2019, 10.000 thành viên của MSI đã làm việc không mệt mỏi để cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng cao trên khắp 37 quốc gia, từ các phòng khám phá thai an toàn ở Anh đến các dịch vụ tiếp cận mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hơn 32 triệu người đã sử dụng phương pháp tránh thai do MSI cung cấp, 4,6 triệu người đã tìm đến MSI để phá thai an toàn và sử dụng dịch vụ chăm sóc sau phá thai;

Chúng ta đã cung cấp 36,8 triệu năm tránh thai (CYPs), hơn 2,2 triệu CYP so với năm 2018;

Các dịch vụ của chúng ta đã giúp ngăn chặn 13,1 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, 6,5 triệu ca phá thai không an toàn và 34.600 trường hợp tử vong mẹ.

Với thu nhập cơ bản không có nhiều thay đổi, điều này đạt được nhờ tính hiệu quả cao của các dịch vụ và tập trung vào tăng cường sự lựa chọn và chất lượng.

Chi tiết về thành quả năm 2019 toàn cầu, vui lòng xem thêm tại đây

EZS.VN
Home care spa
Click to call