Marie Stopes Việt Nam

BÁO CÁO VỀ TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP THÍCH NGHI CỦA MSI

Tuần vừa qua, MSI đã chia sẻ những dữ liệu mới nhất về tác động của COVID-19 lên việc tiếp cận các biện pháp chăm sóc SKSS và KHHGĐ trong một báo cáo về những phản ứng của MSI trước diễn biến của dịch bênh COVID-19 trên toàn cầu.

Lệnh cách ly và giãn cách xã hội được áp dụng trên nhiều quốc gia, cùng với sự quá tải đối với hệ thống y tế do các nguồn lực đang được dồn lại để đối phó với dịch bênh, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ đang ngày càng bị hạn chế. MSI đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến trên 3000 phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 50 tại các quốc gia Anh, Nam Phi và Ấn Độ về những trải nghiệm và nhận thức của họ trong vấn đề chăm sóc SKSS và KHHGĐ trước và sau khi xảy ra đại dịch.

Kết quả của cuộc khảo sát phù hợp với mối quan tâm của MSI về việc gia tăng các rào cản trong việc tiếp cận và ngày càng ít phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS thiết yếu. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, MSI toàn cầu ghi nhận số lượng phụ nữ được nhận các dịch vụ của MSI đã giảm đi 1.9 triệu người do sự gián đoạn liên quan đến COVID-19. MSI ước tính điều này sẽ làm gia tăng thêm 1.5 triệu ca phá thai không an toàn, 900.000 ca mang thai ngoài ý muốn và 3.100 ca tử vong mẹ.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy những tác động của COVID-19 không quá nghiêm trọng như những dự tính ban đầu. Các chương trình thành viên đã nhanh chóng thích nghi và có những điều chỉnh cũng như những biện pháp để đảm bảo khả năng tiếp cận với khách hàng được duy trì tốt nhất. Nhờ sự kiên trì của các thành viên cũng như sự linh hoạt của chính phủ các nước, cuộc khảo sát cũng cho thấy những kết quả của sự thích nghi và phản ứng kịp thời.

Để xem đầy đủ nội dung của bản nghiên cứu, vui lòng truy cập đường link:

Report: MSI’s response to COVID-19

EZS.VN
Home care spa
Click to call