Hợp tác với doanh nghiệp

GIÁM SÁT HỖ TRỢ CÁN BỘ Y TẾ TẠI TỈNH BẮC GIANG

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ y tế thuộc dự án “Healthy Workers – Wealthy Factory – Reputable Brand” (Công nhân khỏe mạnh – Nhà máy thịnh vượng – Thương hiệu nổi tiếng), do tập đoàn Apple Inc. tài trợ, chương trình Hợp tác Sức khỏe Doanh nghiệp (Corporate Health) đã phối hợp với các thành viên MDT thực hiện đợt giám sát hỗ trợ tại hai trạm y tế Quang Châu và Vân Trung, Bắc Giang.

Tham gia hỗ trợ lần này có bác sĩ Nguyễn Văn Nam là thành viên đội MDT cùng các thành viên dự án. Phạm vi giám sát hỗ trợ bao gồm phòng chống nhiễm khuẩn và kỹ năng tư vấn các chủ đề về sức khỏe sinh sản cho công nhân hai nhà máy Luxshare ICT Quang Châu và Vân Trung. Giám sát viên đã quan sát và đưa ra các khuyến nghị đối với cơ sở vật chất và người cung cấp dịch vụ để cải thiện nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại các trạm y tế, trong đó khách hàng bao gồm cả người dân địa phương và công nhân tại hai nhà máy nói trên.

Bác sĩ Nam chia sẻ: “Qua những lần tập huấn và giám sát, các cán bộ y tế tại Trạm Y tế xã Quang Châu và Vân Trung đã có những cải thiện về mặt chuyên môn cung cấp dịch vụ cũng như kỹ năng tư vấn như: có đầy đủ các công cụ, tờ rơi hỗ trợ tư vấn; sổ sách được ghi chép cẩn thận theo đúng hướng dẫn, cơ sở cung cấp dịch vụ cũng rất sạch sẽ, gọn gàng và đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng.”

EZS.VN
Home care spa
Click to call