GIÁM SÁT HỖ TRỢ CÁN BỘ Y TẾ TẠI TỈNH BẮC GIANG
26/03/2021

GIÁM SÁT HỖ TRỢ CÁN BỘ Y TẾ TẠI TỈNH BẮC GIANG

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ y tế thuộc dự án “Healthy...

GIÁM SÁT HỖ TRỢ CÁN BỘ Y TẾ TẠI TỈNH BẮC GIANG

TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY LUXSHARE ITC
22/01/2021

TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ...

Ngày 19 tháng 1 năm 2021, chương trình Hợp tác Sức khỏe Doanh nghiệp (Corporate Health) đã tổ chức buổi...

TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY LUXSHARE ITC

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ CÔNG NHÂN TẠI BẮC GIANG
18/12/2020

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ CÔNG NHÂN...

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động một cách toàn diện, đặc biệt là cho các...

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ CÔNG NHÂN TẠI BẮC GIANG

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ VÀ ĐỒNG ĐẲNG VIÊN TẠI NHÀ MÁY LUXSHARE, BẮC GIANG
11/12/2020

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ VÀ ĐỒNG ĐẲNG VIÊN TẠI...

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng thời nâng cao năng lực và chất lượng...

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ VÀ ĐỒNG ĐẲNG VIÊN TẠI NHÀ MÁY LUXSHARE, BẮC GIANG

CHĂM SÓC SKSS CHO NỮ CÔNG NHÂN CÔNG TY STAR FASHION HÀ NỘI
27/11/2020

CHĂM SÓC SKSS CHO NỮ CÔNG NHÂN CÔNG TY STAR FASHION...

Việc cải thiện tiếp cận và đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao đến với những đối...

CHĂM SÓC SKSS CHO NỮ CÔNG NHÂN CÔNG TY STAR FASHION HÀ NỘI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BẮC GIANG
30/10/2020

TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BẮC GIANG

Ngày 22 đến 25 tháng 10, chương trình Hợp tác Sức khỏe Doanh nghiệp đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện...

TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BẮC GIANG

EZS.VN
Home care spa
Click to call