Chương trình Tăng cường năng lực Y tế công

TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ để hoàn thiện kỹ năng tư vấn, kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung, kiểm soát nhiễm khuẩn và cấp cứu cơ bản cho cán bộ y tế phụ trách nhiệm vụ thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại tỉnh Hậu Giang, vào ngày 9 và 10 tháng 12, chương trình Tăng cường năng lưc Y tế công (PSS) đã tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cập nhật kỹ năng cho 41 cán bộ y tế tại địa phương.

Đây là lớp đào tạo cuối cùng của chương trình PSS trong năm 2020. Các học viên khi hoàn thành lớp tập huấn được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn do MSV và Chi cục Dân số trao, chứng nhận đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ một cách độc lập.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

EZS.VN
Home care spa
Click to call