TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ THUẬT CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI
20/11/2020

TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ THUẬT CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH YÊN...

Ngày 16 – 19 tháng 11, chương trình Tăng cường năng lực Y tế công (PSS) đã tổ chức lớp tập huấn đặt dụng...

TẬP HUẤN CẬP NHẬT KỸ THUẬT CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BÌNH PHƯỚC VÀ LÂM ĐỒNG
13/11/2020

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BÌNH PHƯỚC VÀ...

Từ ngày 3 – 5 tháng 11, chương trình Tăng cường Năng lực Y tế công (gọi tắt là chương trình PSS) đã tiếp...

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BÌNH PHƯỚC VÀ LÂM ĐỒNG

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ LONG AN
05/11/2020

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ LONG...

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng tư vấn, kỹ thuật đặt vòng và kiểm soát nhiễm khuẩn cho đội ngũ cán bộ y...

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ LONG AN

ĐÀO TẠO CẤY QUE TRÁNH THAI CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
30/10/2020

ĐÀO TẠO CẤY QUE TRÁNH THAI CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH LÂM...

Với mục đích hỗ trợ địa phương đa dạng hóa các biện pháp tránh thai và đáp ứng nhu cầu sử dụng biện pháp...

ĐÀO TẠO CẤY QUE TRÁNH THAI CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KỸ NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG
23/10/2020

ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KỸ NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁN BỘ...

Với mục đích củng cố năng lực và bồi dưỡng cho cán bộ y tế tại địa phương, ngày 21 và 22 tháng 10, chương...

ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KỸ NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁN BỘ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI THẢO SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM CHƯƠNG TRÌNH PSS NĂM 2020
09/10/2020

HỘI THẢO SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM CHƯƠNG TRÌNH PSS NĂM...

Ngày 7 và 8 tháng 10, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã phối hợp với tổ chức Marie...

HỘI THẢO SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM CHƯƠNG TRÌNH PSS NĂM 2020

EZS.VN
Home care spa
Click to call