BlueStar – Ngôi Sao Xanh

Marie Stopes Việt Nam một tháng sôi nổi với các hoạt động Nhượng quyền Xã hội

MSV đang thực hiện hai mô hình nhượng quyền xã hội tại Việt Nam. Nếu như mô hình “Tình chị em” là là mô hình Nhượng quyền xã hội với những hoạt động nâng cao hoạt động KHHGĐ và Sức khỏe sinh sản cho khu vực y tế công đầu tiên của MSI trên thế giới thì mô hình BlueStar-Ngôi Sao Xanh là mô hình dự án nhượng quyền xã hội dành cho các dịch vụ y tế tư nhân đã phổ biến trên nhiều nước có hoạt động của MSI.

Tháng 5 đánh dấu sự mở rộng của mô hình NQXH Tình chị em tại ba tỉnh mới Yên Bái, Cà Mau , Đắk Lắk – những tỉnh có điều kiện kinh tế xã hộ khó khăn nhất tại Việt Nam. Mục đích của việc nhân rộng mô hình nhượng quyền xã hội (NQXH) trong chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) mang tên “tình chị em” tại các trạm y tế xã nhằm tăng cường tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) chất lượng cao. Với lợi ích mang lại cho hệ thống y tế công, dự kiến ​​mô hình NQXH Tình chị em sẽ được chính phủ Việt Nam nhân rộng trong thời gian tới.
 
Hội thảo Giới thiệu và lập kế hoạch triển khai dự án “Hoàn thiện và nhân rộng toàn quốc mô hình nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế nhà nước"  đã được tổ chức thành công tại 3 tỉnh Yên Bái, Cà Mau và Đắk Lắk ngày 9, 13 và 15 tháng năm năm 2014. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền và hệ thống y tế địa phương, mô hình “Tình chị em” sẽ hy vọng thu được những thành quả tố đẹp tại ba tỉnh mới.
 
BlueStar-Ngôi Sao Xanh đang thực hiện nhượng quyền một số dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ cho hệ thống 300 phòng khám tư nhân trên 7 tỉnh thành tại Việt Nam song song với triển khai các hoạt động chăm sóc SKSS và KHHGĐ hướng tới cộng đồng. Những người có thu nhập thấp và trung bình được dự án chú trọng đặc biệt để họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình chất lượng cao một cách tiện lợi, đáng tin cậy, phù hợp với khả năng chi trả.
 
Trong tháng 5, dự án BlueStar-Ngôi Sao Xanh đã thực hiện 2 buổi truyền thông về SKSS & KHHGĐ “Yêu An Toàn – Sống Lành Mạnh”, và 4 đợt cung cấp dịch vụ Tầm soát Ung thư cổ tử cung và Chăm sóc SKSS Miễn phí cho hàng nghìn công nhân tại các nhà máy/ công ty/ khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh dự án. Chương trình truyền thông và cung cấp dịch vụ của dự án BlueStar-Ngôi Sao Xanh đã được cả công nhân nhà máy cũng như ban quản lý của các nhà máy có hoạt động dự án đánh giá là rất hữu ích và mang tính thực tế cao.

EZS.VN
Home care spa
Click to call