Tác động MSV

Tác động MSV

Tại các phòng khám, điểm cung cấp dịch vụ lưu động, cơ sở nhượng quyền xã hội và tại cộng đồng, chúng tôi luôn chú trọng vào nhu cầu của phụ nữ. Một cách hiệu quả, các tác động cộng gộp của chúng tôi đã tăng một cách ngoạn mục.

Tính đến nay, Marie Stopes Việt Nam đã cung cấp:

  • Hơn 12,8 triệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;
  • 6,2 triệu dịch vụ KHHGĐ ngắn hạn;
  • 2,9 triệu dịch vụ KHHGĐ dài hạn. 

Ngăn ngừa được:

  • 7.000.000 ca mang thai ngoài ý muốn;
  • 4.600.000 ca phá thai không an toàn
  • 3.800 ca tử vong mẹ

*Số liệu tính đến năm 2020

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call