Câu chuyện từ cộng đồng


Chúng tôi tích cực đo lường các tác động của chương trình, tuy nhiên lợi ích của các dịch vụ sức khỏe sinh sản vượt xa cả những gì có thể đo lường được.

Khi phụ nữ và em gái có thể thực thi quyền ra quyết định, lựa chọn thời điểm họ muốn sinh con, họ sẽ có cơ hội lớn hơn để theo đuổi việc học hành và sự nghiệp. Điều này sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ, con cái, gia đình của họ và cộng đồng nơi họ sinh sống. 

Tại Marie Stopes Việt Nam, chúng tôi làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ phụ nữ và em gái thực thi quyền cơ bản của con người. 
 
Tìm hiểu một số câu chuyện thực tế từ cộng đồng, trong đó dịch vụ của chúng tôi đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều phụ nữ
EZS.VN
Home care spa
Click to call