Dữ liệu và nghiên cứu

Các nghiên cứu giúp chúng tôi cải thiện việc cung cấp dịch vụ, tập trung vào kế hoạch hóa gia đình và thay đổi cách tiếp cận để cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi chú trọng vào việc sử dụng bằng chứng để giám sát và đánh giá tính hiệu quả của chương trình. Bằng chứng là một phần quan trọng trong việc ra quyết định.

Các nghiên cứu cũng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách hàng của mình, họ là ai, nhu cầu chưa được đáp ứng ở đâu cao nhất, tác động mà các mô hình khác nhau mang lại, và làm thế nào để có thể tăng lượng khách hàng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, chúng tôi thực hiện các nghiên cứu thực hành nhằm tìm hiểu cách thức gia tăng tiếp cận dịch vụ, khả năng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại cho những khách hàng muốn giãn khoảng cách sinh.

 
EZS.VN
Home care spa
Click to call