Hợp tác với doanh nghiệp

Dự án Pou Chen

Hợp tác y tế giữa tập đoàn Pou Chen, tổ chức Marie Stopes Việt Nam và chính phủ Australia
 
Dự án quan hệ đối tác kết hợp các mục tiêu xã hội và kinh doanh nhằm hỗ trợ xây dựng một lực lượng lao động nữ khỏe mạnh hơn, năng suất hơn tại Việt Nam. Sáng kiến ​​sẽ được triển khai tại Phòng khám tại nhà máy của Công ty Pou Yuen thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tập đoàn Pou Chen.
 
Marie Stopes International và công ty Pou Yuen đã duy trì hợp tác từ năm 2009, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cho các công nhân nữ ở 3 nhà máy của Pou Yuen tại Việt Nam. Thành công này đã đem lại cơ hội tăng cường hợp tác nhằm tạo nên tác động mạnh mẽ hơn nữa. Các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tình dục và sức khỏe sinh sản hiện có tại Phòng khám nhà máy Pou Yuen còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thiếu các phương pháp kế hoạch hóa gia đình dài hạn. Đây là một trong những lý do khiến cho tỷ lệ công nhân mang thai ngoài dự kiến cao. Vào năm 2015, gần một nửa số công nhân nữ đã nghỉ việc sau khi sinh, ảnh hưởng đến sự độc lập kinh tế của họ và thu nhập cho gia đình.
 
 
Tại Việt Nam, Các nhà máy giày và may mặc đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động có kỹ năng. Nữ chiếm đa số tại các nhà máy này. Hợp tác nhằm mục đích cải thiện việc tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe tại nơi làm việc của nhà máy Pou Yuen với 95,000 công nhân trong đó chiếm tới 80,000 là công nhân nữ. Dự án tăng tiếp cận y tế cho phụ nữ từ đó thúc đẩy hướng tới các mục tiêu lớn hơn, dài hạn hơn mang lại lợi ích cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng dân cư.
 
 
Mục tiêu:
1. Gia tăng nhu cầu và tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS chất lương cho công nhân nữ nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, và nâng cao năng suất lao động.
2. Cải thiện chất lượng và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ SKSS cho công nhân nữ nhà máy Pou Yuen
3. Thúc đẩy sự hợp tác nhiều bên nhằm tối đa hóa tác động, hiệu quả, hiệu suất và quy mô của mô hình
 
EZS.VN
Home care spa
Click to call