Hợp tác với doanh nghiệp

Dự án HER

Cải thiện tình trạng sức khỏe của công nhân nhà máy cung ứng hàng cho Abercombie và Fitch tại TP HCM và tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ chưa có gia đình từ các vùng nông thôn miền Bắc di cư đến các khu công nghiệp miền Nam để tìm kiếm cơ hội việc làm. Các nhà máy cung ứng hàng đặc biệt thu hút đối với phụ nữ trẻ, chưa có gia đình, chủ yếu từ 18-25 tuổi, Trong vòng một thập kỷ qua, Việt Nam đã có nhiều cải thiện trong chăm sóc sức khỏe người dân.Tuy nhiên, rào cản về văn hóa vẫn đăt người phụ nữ vào những rủi ro hơn nam giới, phải ưu tiên nhu cầu của gia đình hơn sức khỏe của họ. Trong khuôn khổ dự án HER, đánh giá nhu cầu cho thây nữ công nhân nhập cư có ít hiểu biết về các biện pháp tránh thai, ít sử dụng các biện pháp tránh thai (chỉ có 30% phụ nữ có quan hệ tình dục sử dụng bao cao su, và 30% đặt vòng tránh thai), rủi ro mang thai ngoài ý muốn cao, không hiểu rõ về quyền cơ bản của người lao động khi mang thai và khi nghỉ sinh con, đã dẫn đến năng suất thấp, gặp khó khăn về kinh tế. 

Marie Stopes Việt Nam (MSV) đã thực hiện các hoạt động đáp ứng nhu cầu của công nhân và định hướng bền vững tại 4 nhà máy ở TP HCM (Hansae, Hansoll Vina, Eins Vina, Shing Viet). Các hoạt động bao gồm: truyền thông giáo dục về SKSS, đào tạo mạng lưới đồng đẳng viên để cung cấp thông tin cho công nhân nhà máy, đào tạo cán bộ y tế nhà máy tư vấn về SKSS và KHHGĐ, phòng chống nhiễm khuẩn và giám sát các đầu ra của dự án.

Dự án đã thành công trong việc huy động sự tham gia của công nhân và ban quản lý nhà máy. Cán bộ quản lý nhà máy đã nhiệt tình hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động dự án, đồng đẳng viên nhiệt tình và sang tạo trong việc tổ chức các buổi nói chuyện về SKSS cho công nhân nhà máy. Thêm vào đó, công nhân chủ động tiếp cận phòng y tế nhà máy để được tư vấn về SKSS và KHHGĐ khi cần thiết.
EZS.VN
Home care spa
Click to call