Hợp tác công tư

MS Ladies

Mô hình độc đáo đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình một cách bền vững, thuận tiện cho người dân ngay tại cộng đồng, cũng như tạo ra một nguồn thu nhập ổn định cho người phân phối các dịch vụ, sản phẩm này (MS Ladies), với một chi phí hoạt động tối thiểu.

Dự án tuyển dụng nữ hộ sinh và các cộng tác viên dân số với mong muốn tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình thường phải đối mặt với những rào cản để theo đuổi việc kinh doanh như nhu cầu được huấn luyện và đào tạo, thiếu vốn, và thiếu một mạng lưới hỗ trợ chuyên nghiệp. Thông qua chương trình MS Ladies, các nữ hộ sinh và cộng tác viên dân số được đào tạo về kỹ năng tiếp thị xã hội, được hỗ trợ truyền thông, đảm bảo chất lượng và giám sát hàng năm. 

 
Các MS Ladies sẽ mua sản phẩm/dịch vụ từ Marie Stopes Việt Nam với giá gốc và kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ thông qua các khoản phí tính cho khách hàng khi mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ. MS Ladies cũng tư vấn về các biện pháp tránh thai dài hạn và ngắn hạn cho phụ nữ và giới thiệu khách hàng tới sử dụng dịch vụ tại trạm y tế địa phương. 
 
Nhờ cách tính phí rẻ và hợp lý đối với các sản phẩm và dịch vụ, các MS Ladies vẫn có thể tiếp tục hoạt động bền vững mà không cần sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.
 
EZS.VN
Home care spa
Click to call