Hợp tác công tư

Mạng lưới nhượng quyền xã hội y tế tư nhân “BlueStar - Ngôi Sao Xanh”

Mặc dù khu vực y tế tư nhân đang phát triển nhanh chóng, nhưng chất lượng của các dịch vụ chăm sóc
SKSS và KHHGĐ không tương xứng và chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Mạng lưới Nhượng quyền xã hội Y tế tư nhân BlueStar-Ngôi sao xanh được thiết lập với mục tiêu nâng cao năng lực cho các phòng khám tư nhân để cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ chất lượng, đáp ứng nhu cầu của những đối tượng có nhu cầu cao chưa được đáp ứng. Mạng lưới tập trung vào những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất bao gồm những người có thu nhập thấp và thanh niên tại các khu vực thành thị và nông thôn.

 
Trải qua 12 năm hoạt động, mạng lưới hơn 300 phòng khám của
BlueStar-Ngôi Sao Xanh đã đạt được những kết quả đáng tự hào: phục vụ hơn 10 triệu khách hàng, trong đó có 3 triệu khách hàng nhận dịch vụ KHHGĐ dài hạn; giúp ngăn ngừa hơn 420.000 ca phá thai, hơn 700.000 ca mang thai ngoài ý muốn; và giúp tiết kiệm hơn 29 triệu Bảng Anh cho ngân sách Y tế của Quốc gia

EZS.VN
Home care spa
Click to call