Hợp tác công tư

Mạng lưới nhượng quyền xã hội y tế công – “tình chị em”


Hệ thống các Trạm Y tế công là nơi chăm sóc sức khỏe chính cho người dân tại các vùng nông thôn, nhưng năng lực trong cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGD của nhiều trạm vẫn còn hạn chế.

Mạng lưới nhượng quyền Xã hội Y tế công "tình chị em" được thiết lập với mục tiêu nâng cao năng lực cho các trạm y tế công lập, nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm  sóc SKSS và KHHGĐ tại các khu vực nông thôn. Mạng lưới hướng tới phụ nữ có thu nhập thấp tại khu vực nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tính đến nay, 370 trạm y tế nhượng quyền đã được thiết lập, trong đó có trạm được tài trợ bằng nguồn lực của chính quyền địa phương.

Hệ thống các trạm y tế được nhượng quyền đã phục vụ hơn 543.000 lượt khách hàng và tạo ra được  61.000 năm tránh thai cho các cặp đôi.
 

EZS.VN
Home care spa
Click to call