Hợp tác công tư

FP2020 - Mở rộng sự lựa chọn biện pháp tránh thai lâu dài cho phụ nữ thông qua việc tăng cường tiếp cận dịch vụ cấy que tại Việt Nam.

MSV hợp tác với Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho những người cung cấp dịch vụ tư nhân và nhà nước trong việc cấy, tháo bỏ, và tư vấn dịch vụ cấy que tránh thai.

Hiện nay, việc sử dụng các phương pháp tránh thai cho phụ nữ ở Việt Nam còn gặp nhiều hạn chế mặc dù nhu cầu về các phương pháp tránh thai dài hạn để thay thế cho vòng tránh thai đang ngày càng tăng. Một phần là do số lượng người cung cấp dịch vụ được đào tạo về kỹ thuật cấy ghép tại cộng đồng là vô cùng hạn chế. Tương tự, mặc dù nhiều nhà máy và khu công nghiệp đã thiết lập các phòng khám để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của công nhân, nhưng các phòng khám này lại không cung cấp và tư vấn về các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Kết quả là các dịch vụ y tế trong nhà máy đã không đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu về sức khỏe của công nhân.

MSV sẽ nhắm mục tiêu đào tạo theo hướng các cán bộ y tế có thể cung cấp dịch vụ cho phụ nữ có thu nhập thấp, chủ yếu là nữ công nhân nhà máy và phụ nữ nông thôn. Một nghiên cứu về lao động nữ tại Việt Nam cho thấy khoảng 1 trong 5 ca mang thai của các công nhân là mang thai ngoài ý muốn, một nữ công nhân mất trung bình 14,8 ngày phép mỗi năm vì lí do sức khỏe sinh sản và hơn 2/3 công nhân nhà máy bị nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhưng chỉ có 50% đến cơ sở y tế để điều trị.
EZS.VN
Home care spa
Click to call