Hợp tác công tư

Chương trình trao quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ tại Campuchia, Myanmar và Việt Nam

Chương trình “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại Sơn La và Lào Cai”, gọi tắt là MS Ladies, do chính phủ Úc tài trợ, chú trọng vào việc thúc đẩy bình đẳng giới tại Myanmar, Campuchia và Việt Nam.


Chương trình thiết lập một mạng lưới người cung cấp dịch vụ có tên gọi “MS Ladies” gồm các nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi tại các trạm y tế. Các MS Ladies khi tham gia chương trình không chỉ được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, mà còn được hỗ trợ phát triển kỹ năng kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập ổn đinh. Việc tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ chất lượng cũng giúp nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ vùng núi nói chung, bao gồm cả các đối tượng thanh thiếu niên, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và người dân tộc thiểu số. 

Các MS Ladies cung cấp dịch vụ và sản phẩm sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình chất lượng cao với mức giá hợp lý ngay tại trạm y tế và tư vấn sản phẩm ngay tại nhà người dân. Bao gồm các dịch vụ tư vấn các biện pháp KHHGĐ, chăm sóc SKSS toàn diện, chăm sóc trước và sau sinh, xét nghiệm và điều trị các bệnh lây qua đường tình dục và các sản phẩm chăm sóc SKSS dành cho phụ nữ. 

Thông qua chương trình, các MS Ladies đã được nâng cao thu nhập, giúp cải thiện vị thế của họ trong cộng đồng cũng như trong gia đình, từ đó có khả năng lãnh đạo và đưa ra quyết định. Các MS Ladies sau khi được đào tạo đã có được kiến thức cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản vững vàng, mang lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho mạng lưới y tế tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu dân số y tế của tỉnh sau khi dự án kết thúc.